BẢNG GIÁ XE VINFAST Nam Định

VinFast Fadil

VinFast Fadil tiêu chuẩn352.500.000 VNĐ

VinFast Fadil nâng cao383.100.000 VNĐ

VinFast Fadil cao cấp419.100.000 VNĐ

VinFast Lux A2.0

VinFast Lux SA2.0 tiêu chuẩn981.695.000 VNĐ

VinFast Lux SA2.0 nâng cao1.048.575.000 VNĐ

VinFast Lux SA2.0 cao cấp1.174.450.000 VNĐ

LUX SA2.0

VinFast LUX SA2.0 tiêu chuẩn1.220.965.000 VNĐ

VinFast LUX SA2.0 nâng cao1.318.704.000 VNĐ

VinFast LUX SA2.0 Cao Cấp 1.483.134.000 VNĐ

VinFast VFe34

VinFast VFe34( Xe điện 100% )
690.000.000 VNĐ

VinFast VF8

VinFast VF8  Eco1.057.100.000 VNĐ

VinFast VF8 Plus1.237.500.000 VNĐ

VinFast VF9

VinFast VF9  Eco1.443.200.000 VNĐ

VinFast VF9 Plus1.571.900.000 VNĐ