BẢNG GIÁ XE VINFAST Nam Định

VinFast VF5 PLUS

VinFast VF5 PLUS 458.000.000 VNĐ

VinFast VFe34

VinFast VFe34
690.000.000 VNĐ

VinFast VF8

VinFast VF8  Eco1.057.100.000 VNĐ

VinFast VF8 Plus1.237.500.000 VNĐ

VinFast VF9

VinFast VF9  Eco1.443.200.000 VNĐ

VinFast VF9 Plus1.571.900.000 VNĐ