Vinfast VF6

675.000.000

Giá bán Thuê Pin

  • VF6 Base: 675 triệu đồng
  • VF6 Base: 765 triệu đồng

Giá bán Mua Pin

  • VF6 Base: 765 triệu đồng
  • VF6 Base: 855 triệu đồng

Ưu đãi 20tr (Mở cọc từ ngày 20.10 – 30.10)